Book: Homecoming

Yvonne Witter

written by Yvonne Witter

Eniec members Aziza Aachiche, Wendela Gronthoud, Freddy May and Yvonne Witter have published a book entitled: ‘Homecoming. Housing, care and welfare for older people with a migrant background.’ The demand of elderly people with a migration background does not sufficiently match the supply. Gradually, more initiators are taking matters into their own hands. New promising initiatives have emerged in the past years. Also from the different “migrant communities”. Sometimes it was the elderly themselves who took initiatives, but increasingly the children and grandchildren are also making themselves heard. Their efforts contribute to the Netherlands becoming more culturally sensitive bit by bit. It may all be a bit more and faster.

The publication is intended to inspire, to put on the agenda, to offer tools and to bundle knowledge. With interviews, portraits, columns, insights from research and practice, the publication offers a diverse and colorful whole. Several Eniec members participated, such as Mohamed Baba, Saloua Berdai, Jennifer van den Broeke, Carolien Smits, Roshne Kolste, Gözde Duran, Diana Codfried, Fatoş Ipek-Demir, NOOM, Jan Booij, Nina Conkova, Conny van der Aalsvoort, Lola Casal-Sanchez.

Fred, Aziza, Wendela and Yvonne want to contribute with this publication to the fact that the successful projects are cherished and finally become part of the existing processes instead of being labelled ‘projects’. The fact that initiatives are now being undertaken by the children and grandchildren of the people who once dared to go to the Netherlands indicates that change is possible. That is hopeful and encouraging. The influence of the first generation of older people with a migration background on Dutch society today and in the future is irreversible and permanent. Most elderly people feel that they have come home to the Netherlands. But ageing is still not always going smoothly for many older people.

The publication was launched during the diversity webinar on February 11, 2021. It is a publication of platform ZorgSaamWonen. You can download it at: https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/zsw-publicatie-thuiskomst-wonen-zorg-en-welzijn-voor-ouderen-met-een-migratieachtergrond

in Dutch

Eniec leden Aziza Aachiche, Wendela Gronthoud, Freddy May en Yvonne Witter  hebben een boek uitgebracht met als titel: ‘Thuiskomst. Wonen, zorg en welzijn voor ouderen met een migratieachtergrond.’ De vraag van ouderen met een migratieachtergrond sluit onvoldoende aan op het aanbod. Langzamerhand nemen meer initiatiefnemers het heft in eigen handen. Er zijn de afgelopen jaren nieuwe hoopgevende initiatieven ontstaan. Ook vanuit de verschillende ‘migrantengemeenschappen’. Soms waren het de ouderen zelf die initiatieven hebben genomen, maar in toenemende mate laten ook de kinderen en de kleinkinderen van zich horen. Hun inzet draagt eraan bij dat Nederland stukje bij beetje meer cultuursensitief wordt. Het mag allemaal wat meer en sneller.

De publicatie is bedoeld om te inspireren, te agenderen, handvatten te bieden en kennis te bundelen. Met interviews, portretten, columns, inzichten uit onderzoek en uit de praktijk biedt de publicatie een divers en kleurrijk geheel. Diverse Eniec leden deden mee zoals Mohamed Baba, Saloua Berdai, Jennifer van den Broeke, Carolien Smits, Roshne Kolste, Gözde Duran, Diana Codfried, Fatoş Ipek-Demir, NOOM, Jan Booij, Nina Conkova, Conny van der Aalsvoort, Lola Casal-Sanchez.

Fred, Aziza, Wendela en Yvonne willen met deze publicatie eraan bijdragen dat de succesvolle projecten worden gekoesterd en eindelijk in plaats van het predicaat ‘project’ onderdeel gaan uitmaken van de bestaande processen. Dat er nu initiatieven worden ondernomen door de kinderen en de kleinkinderen van de mensen die ooit de durf hadden om naar Nederland te gaan, geven aan dat veranderingen mogelijk zijn. Dat is hoopvol en bemoedigend. De invloed van de eerste generatie ouderen met een migratieachtergrond op de Nederlandse samenleving van vandaag en straks is onomkeerbaar en blijvend. De meeste ouderen hebben het gevoel dat ze in Nederland zijn thuisgekomen. Maar de oude dag verloopt voor veel ouderen nog niet altijd even soepel.

De publicatie is gelanceerd tijdens het webinar diversiteit op 11 februari 2021. Het is een uitgave van platform ZorgSaamWonen. Je kunt het downloaden via: https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/zsw-publicatie-thuiskomst-wonen-zorg-en-welzijn-voor-ouderen-met-een-migratieachtergrond