Culture-sensitive Care in Residential Homes for the Elderly Workshop

Fellow Eniec members will present a workshop on 12 September 2019 in Brussels, Belgium with the title Culture-sensitive care in residential homes for the elderly where they would like to invite other members to participate. The workshop is a product of the action research project of WWZ Knowledge Center and the KDG University of Applied Sciences that are represented by Olivia Van Mechelen and Saloua Berdai in Eniec. Also, other members, Frederic Lauscher, Fatos Ipek, and Hannah Carlsson are participating in the workshop as presenters. See the program in Dutch below.

Frederic Lauscher

 

 

 

Trefdag Cultuursensitieve zorg in de residentiële ouderenzorg

Wanneer: Donderdag 12 september 2019 – 9 tot 17u
Waar: De Markten (zaal De Achterzolder), Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Thema: Residentiële zorg voor ouderen met migratie-achtergrond: keuze mogelijkheden en kwaliteit
Georganiseerd door:  Kenniscentrum WWZ en Karel de Grote Hogeschool (onderzoeker Saloua Berdai) ikv leertraject cultuursensitieve zorg i.o.v. kabinet Vandeurzen

Op het programma:
Voormiddag: lezing door gastsprekers
–          Frédéric Lauscher – CEO – directeur Frankfurter Verband (Duitsland)
–          Hanna Carlsson – onderzoek naar categoriaal werken in NL (Nederland)
–          Fatos Ipek – ouderenadviseur en ervaringsdeskundige in mantelzorg  (Nederland)
Namiddag: interactieve discussietafels
–          Diversiteit in organisatiebeleid van ouderenvoorzieningen
–          Categoriaal of inclusief werken
–          Gebruikers- en mantelzorgperspectief
Voor wie:
–          Leden van de stuurgroep leertraject cultuursensitieve zorg in de ouderenzorg
–          Directie, kwaliteitsmedewerkers en bestuurders van deelnemende voorzieningen
–          Ervaringsdeskundigen in cultuursensitieve ouderenzorg
–          Doelgroep organisaties en verenigingen van ouderen en mensen met een migratieachtergrond
–          Beleidsmakers en verantwoordelijken van woonzorgvoorzieningen
Het aantal deelnemers in beperkt tot 40, gelieve de uitnodiging enkel gericht te bezorgen aan bovenstaande doelgroep.

Inschrijvingen of meer info: olivia.vanmechelen@kenniscentrumwwz.be<mailto:olivia.vanmechelen@kenniscentrumwwz.be>